• Cyber Security & Internet of Things

  Allt fler små intelligenta enheter kopplas upp till Internet. Vi är på väg mot ett samhälle med "allt uppkopplat", eller det som kallas för Internet of Things. Många företag och organisationer ser möjligheter i denna nya trend, att på ett billigt sätt kunna kommunicera, styra och övervaka funktioner via ett redan befintligt (ofta mobilt) nät. Read More
 • Continuous Delivery

  Spårbarhet, Synlighet och Automatisering. Modern mjukvarutveckling behandlar hela flödet av aktiviteter, artefakter och resultat, från idé till produktion. T2 Data är ett specialistföretag inom Continuous Delivery (CD). Vi utvecklar och underhåller Continuous Delivery-system hos kunder, samt utvecklar egna produkter inom området. Vad är Continuous Delivery? I grunden är det en naturlig fortsättning av priciperna för Read More
 • Automatiserad Test

  Automatiserad Test är en hörnsten i dagen agila värld. Modern systemutveckling med korta iterationer och frekventa leveranser ställer höga krav på teststrategier och -miljöer för att upprätthålla rätt kvalitetsnivå. Automatiserad test implementeras bäst i de agila team som utvecklar koden, vilket betyder att utvecklare och testare arbetar tillsammans i samma team och att hela teamet Read More
 • Embedded Systems

    T2 Data är ett ledande expertföretag inom mjukvara och elektronik för inbyggda system. Företaget har kunskap och erfarenhet från branscher som telekom, datakom, flygindustri, försvar och annan högteknologisk industri, och har kompetens gällande hela processen, från krav och systemarbete till utveckling och vidare till integration och test. Read More
 • Agil Systemutveckling

  Agil Systemutveckling är en samlande benämning för ett antal metoder som används vid programvaruutveckling. Gemensamt för dessa är att de beskriver en mer lättrörlig och iterativ inställning till systemutveckling med fokus på : individer och samspel, körbar programvara, kundsamarbete och anpassning till förändring. En av de mest populära metoderna är Scrum, som bl.a. kännetecknas av : Fokusering Read More
 • 1 Cyber Security & Internet of Things
 • 2 Continuous Delivery
 • 3 Automatiserad Test
 • 4 Embedded Systems
 • 5 Agil Systemutveckling
 • PRODUKTER
 • FORSKNING
 • TEAM T2 DATA

MAIA, INCA, IP Vector och Secure Boot.

imageVåra produkter är viktig del av våra affärer. Andelen produktrelaterad försäljning ökar snabbt och kommer framöver att stå för huvuddelen av vår verksamhet. Vi har koncentrerat våra produktaktiviteter till två huvudområden : system och infrastruktur för modern mjukvaruutveckling samt säkerhet för uppkopplade små datorer.

Från CNS via Artemis nShield till HASPOC

imageForskningssamarbeten är en viktig del av T2 Datas verksamhet och affärer. Sedan 2006 har vi varit en mycket aktiv industripart i flera olika forskningsprogram. I det senaste, HASPOC, tar vi resultat från tidigare program och från egen produktutveckling till en ny nivå, både vad gäller teknologi och samarbeten.

Innebandy, discgolf och extremsport.

imageTeam T2 Data är ett samlande namn för våra mer fysiska aktiviteter. Spännvidden är stor, som exempelvis: de inte så fysiska biljard- och hockeyspelsmästerskapen, till rörligare lunchaktiviteter som innebandy och ishockey, till extrema multisporttävlingar.

Nyheter

 • 1
 • 2
 • 3

Kommande

Nya lokaler

T2 Data flyttar till nya lokaler i KISTA

Adress : Jan Stenbecks torg 17, SE-164 40 KISTA
Mässa

T2 Data deltar som utställare på studentmässan ARKAD 2014 i Lund.

Lund den 12-13 november 2014.

Information

 • 1